Find den bedste ejerskifteforsikring

Sådan finder du den bedste ejerskifteforsikring

Er du og din familie på jagt efter drømmeboligen? Boligrejsen er en spændende rejse, men den kan også være udfordrende med sving og bump på vejen. Der er mange aspekter af bolighandlen, du skal have styr på, hvilket gør det svært at bevare overblikket, når der er dokumenter, rapporter og forsikringer, der skal håndteres. På denne side vil vi derfor guide dig til at finde den bedste ejerskifteforsikring, der passer til dig og din bolig.

Hvad dækker ejerskifteforsikringen?

Når drømmehuset skal købes, er det vigtigt, at du med god ro i maven kan købe boligen, som du vil kalde dit fremtidige hjem uden at skulle bekymre dig om skjulte mangler eller skader. Med en ejerskifteforsikring bliver du som boligkøber beskyttet mod skader og mangler, som du ikke er oplyst om eller står skrevet i boligens tilstands- eller elinstallationsrapport. Med en ejerskifteforsikring er du sikret, at drømmehuset ikke udvikler sig til et mareridt. 

Forsikringen giver økonomisk tryghed, hvis det senere skulle vise sig, at huset har sine problemer. Forsikringen dækker skader på hjemmet, som du ikke kan forvente i forhold til husets alder og vedligeholdelsesstand, så længe det er en skade, du ikke har fået kendskab til via tilstandsrapporten, elinstallationsrapporten eller sælgeren. 

Hvordan finder du din ejerskifteforsikring?

Du kan finde den bedste ejerskifteforsikring ved at undersøge flere punkter. Det kan kræve en grundigere undersøgelse, men bare rolig, vi tager dig gennem hvert trin:

 1. Læs bolig-rapporterne
 2. Hvad står der om skaderne?
 3. Hvornår er huset bygget?
 4. Har boligen haft en ombygning?
 5. Informationer fra sælger
 6. Indhent flere tilbud på ejerskifteforsikring
 7. Hvilke forbehold har forsikringen?
 8. Standard eller udvidet ejerskifteforsikring?
 9. Undersøg forsikringsselskaberne

1. Læs tilstands- og elinstallationsrapporten

Det er vigtigt, at du får læst rapporterne grundigt igennem, så du får et overblik over, hvilke boligforhold en ejerskifteforsikring ikke vil dække. Hvad fortæller rapporterne generelt om boligen? Er der særlige forhold, du skal være opmærksom på?

Tilstandsrapporten beskriver synlige skader på boligen samt forhold, der på et senere tidspunkt potentielt kan lede til en skade. Elinstallationsrapporten fokuserer på ulovlige forhold ved boligens elinstallationer. Rapporten gennemgår ikke utilgængelige installationer eller installationer uden for bygningen. Den beskriver heller ikke sædvanlig slid i forhold til alderen. Ejerskifteforsikringen dækker ikke forhold, som nævnes i en af de to rapporter. Uden en tilstands- og elinstallationsrapport er det ikke muligt at tegne en ejerskifteforsikring. 

2. Hvad fortæller rapporterne om skaderne?

I rapporterne giver den byggesagkyndige forhold og skader på boligen en betegnelse. Enten kan de få betegnelsen rød, gul, grå eller sort. 

 • Rød er kritiske skader, som allerede har medført eller vil medføre, at bygningsdelens funktion svigter. Det kan ligeledes også medføre skader på andre bygningsdele. 
 • Gul er alvorlige skader, som på længere sigt vil medføre, at bygningsdelens funktion svigter. Det kan ligeledes medføre skader på andre bygningsdele. 
 • Grå er mindre alvorlige skader, som ikke har nogen indflydelse på bygningsdelen eller dens funktion. 
 • Sort er mulige skader. Det er forhold ved bygningsdelen, som bør undersøges nærmere for klart at afgøre, om der er tale om en skade. Det kan være en kritisk eller alvorlig skade, men det kræver nærmere undersøgelse at afgøre. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på sorte forhold og få undersøgt deres omfang og potentielle konsekvenser. Køber du boligen uden at undersøge de sorte forhold, har du selv ansvaret for den potentielle skade. 

I tilstandsrapporten er det særligt vigtigt at læse grundigt om skaderne, som er markeret som rød eller gul. I elinstallationsrapporten kan elinstallationerne markeres enten som risiko for stød, risiko for brand, ulovlige elinstallationer eller undersøges nærmere. 

 • Risiko for stød gælder for ulovlige elinstallationer, der har risiko for at give stød. 
 • Risiko for brand gælder ligeledes for ulovlige elinstallationer, som har risiko for at starte en brand. 
 • Ulovlige elinstallationer er for installationer, som ikke lever op til lovkrav og standarder, vi havde i Danmark, da installationen blev udført. 
 • Undersøges nærmere er forhold ved en elinstallation, som kræver yderligere undersøgelse for at vurdere, om der er en fejl. Det kan være forhold, som har risiko for stød eller brand, hvorfor det er vigtigt, at du undersøger forholdene nærmere. 

Når rapporterne læses, er det vigtigt, at du ikke udelukkende ser på skadernes betegnelse, men i højere grad undersøger, hvilken fejl der beskrives i rapporten. Du skal have styr på, hvilke konsekvenser fejlen kan få. Undersøg også i den forbindelse, hvor det vil koste at udbedre de synlige fejl. 

3. Hvornår er huset bygget?

Tilstandsrapporten informerer om, hvornår huset er bygget og beskriver husets type. Hustypebeskrivelsen giver en generel hustypebeskrivelse, som inkluderer særlige forhold, som boligkøberen skal være opmærksomme på i forhold til husets type og alder. En skade for en hustype er ikke nødvendigvis anset som en skade for en anden hustype. 

Forhold som kan forventes af et hus med en højere alder eller bestemt hustype, vil ikke blive dækket af en ejerskifteforsikring. Sæt dig derfor ind i, hvilken hustype du er ved at købe, så du bliver klar over, hvilke skader ejerskifteforsikringen vil dække. 

4. Har boligen haft en ombygning?

Hvis boligen er blevet ombygget, kan der være risiko for, at huset er i dårligere stand på grund af ombygningen. Hvis det eksempelvis er lagt nyt gulv i et ældre hus i stedet for tæppebelægning uden fugtspærring nedefra, kan grundfugten ikke slippe ud, hvilket kan skabe problemer. Vær derfor opmærksom på forholdene ved ombygning af huset. 

5. Informationer fra sælgeren

Vær omhyggelig med de oplysninger, du modtager fra sælgeren, især hvis der er informationer om eventuelle fugtskader i kælderen. Det er vigtigt at være opmærksom på, at hvis du er bekendt med en skade før købet, vil ejerskifteforsikringen ikke dække den pågældende skade. Når det kommer til ejerskifteforsikring, er det sælgerens ansvar at indhente et tilbud, og det anbefales at se tilbuddet, inden du giver din accept. Gennemgå nøje forsikringsselskabets forbehold for skader på boligen og sørg for at stille relevante spørgsmål. Husk du skal ikke vælge den forsikring, som sælgeren har indhentet tilbud på. Det er også en god ide at undersøge husforsikringens dækningsområde for at få et komplet overblik over beskyttelsen af din nye bolig. 

6. Indhent flere tilbud

Vi anbefaler, at du indhenter flere tilbud på en ejerskifteforsikring og ikke blot fokuserer på prisen, men også på de individuelle vilkår, som hver forsikring tilbyder. Forskellige forsikringsselskaber kan have forskellige dækningsområder, så det er vigtigt at overveje, om forsikringen passer til dine behov. Kan det betale sig at tegne forsikringen hos det selskab, hvor du allerede har andre forsikringer? Hus at nærstudere forsikringens vilkår. 

Efter at have gennemgået tilstands- og elinstallationsrapporten kan forsikringsselskabet tage forbehold i forhold til dækningen af visse skader på boligen. Det er vigtigt at være opmærksom på, hvilke specifikke forbehold selskabet gør, da de kun må tage forbehold for bestemte bygningsdele eller installationer. Altså må de ikke tage generelle forbehold. 

7. Standard eller en udvidet ejerskifteforsikring?

Du har mulighed for at vælge mellem to typer ejerskifteforsikringer: en standard ejerskifteforsikring, der dækker i 5 år, eller en udvidet ejerskifteforsikring, der strækker sig over 10 år. Med den udvidede ejerskifteforsikring får du typisk en bredere dækning, som også inkluderer særlige skader, som en standard ejerskifteforsikring ikke dækker. Både standard og udvidet ejerskifteforsikring har en selvrisiko på op til 5.400 kr. pr. skade og en samlet maksimal selvrisiko på 54.000 kr. 

8. Undersøg forsikringsselskaberne

For at finde det forsikringsselskab, der tilbyder den bedste ejerskifteforsikring, er det nødvendigt at foretage omhyggelige undersøgelser og kontakte flere forsikringsselskaber. En yderligere mulighed er at søge rådgivning fra dit netværk om deres erfaringer med forskellige forsikringsselskaber. Dog bør du udvise varsomhed, hvis du alene baserer dine beslutninger på andres beretninger, da du sandsynligvis ikke kender den fulde kontekst eller historien bag deres erfaringer. En grundig og informeret vurdering af forsikringsselskaberne vil sikre, at du finder den bedste ejerskifteforsikring for dig.

Læs også København er populært med dyrt.