Få hjælp til at styrke dit brands omdømme med Online Reputation Management

I den digitale tid, vi lever i nu, er virksomheder og personers online omdømme altafgørende. Det handler faktisk ikke kun om at undgå dårlig omtale, men også om at skabe positiv omtale og øge de positive konnotationer omkring et brand. Det gælder både for virksomheder og personer. Online Reputation Management dækker over en række reaktive og proaktive strategier og metoder, som kan styrke et brands digitale omdømme. Her kan du blive klogere online reputation management, og hvor du kan få yderligere hjælp til at styrke dit brands online omdømme ved hjælp af online reputation management.

Reaktiv online reputation management

Virksomheder kan blive ramt økonomisk, mens personer kan opleve store personlige konsekvenser af dårlig omtale. Det er derfor vigtigt, at dårlig og negativ omtale bliver håndteret og taget hånd om, så konsekvenserne af det kan blive minimeret. En måde at gøre det på er blandt andet gennem reaktiv reputation-arbejde.

Reaktiv reputation-arbejde dækker over en række topspecialiserede kommunikationsmetoder-og strategier til at fjerne og begrave dårlig omtale på nettet og overdøve det med positiv omtale.

Proaktiv online reputation marketing

Et styrket digitalt omdømme handler ikke kun om at håndtere, fjerne og begrave dårlig omtale. Det handler også om at skabe positive forbindelser til dit brand – også selvom der ikke er noget dårlig omtale (endnu). I dag fravælger danskere ikke kun virksomheder med dårlig omtale, de er også mere tilbøjelige til at tilvælge virksomheder med positiv omtale, positive konnotationer og positive anmeldelser. Proaktivitet og opbyggelse af et positivt brand er derfor også vigtigt for et brands muligheder.

Hvordan kommer man i gang med online reputation management?

Online reputation management er meget specialiseret viden og typisk en ydelse, virksomheder og personer køber fra et online reputation management-bureau. Du kan dog godt finde gode råd og viden om emnet på nettet, men de gode resultater opnås ikke uden professionel hjælp.

Læs om gode råd inden for online reputation management her