Studido præsenterer E-bog: Hjernen er en muskel, sagde lægen og lo!

I folkemunde siges det, at hjernen er en muskel. Men hvis du spørger en læge eller kirurg, vil vedkommende forklare, at det er et organ, fortæller Studido. Det er imidlertid ikke pointen med ordsproget. Her henvises der til, at man kan træne og dygtiggøre sin hjerne – og faktisk meget mere end man lige ville tro.
Dette blogindlæg er et redigeret uddrag af E-bogen ”Studieteknikker der virker! ”, som er lavet af online lektietjenesten, studido.com.

E-learning virksomheden, Studido, ligger i København.

God læsning!

 

Studido – 1. teknik: Hjernen lærer bedst over tid

 

Hjernen lærer ikke et pensum ved at sidde oppe hele natten før en eksamen, selvom man kunne tro, at materialet på den måde er friskt i hukommelsen. Derimod læres et pensum mere effektivt ved at blive studeret over en længere periode som f.eks. lige fra skoleårets start og indtil eksamen. Ved løbende at studere samme emne over en længere periode, har hjernen god tid til at danne sig et overblik, og har dermed lettere ved at lære og huske i længere tid.  Studido anbefaler, at man finder en studieven eller –gruppe og aftaler faste tidspunkter hver uge, hvor man læser sammen.

Studido - hjernen lærer over tid
Studido – hjernen lærer over tid

 

Hvorfor?

Denne teknik er relevant for dig, der ofte sidder oppe aftenen før en eksamen eller med vilje udskyder din aflevering til dagen før, fordi du ”arbejder bedst under pres”. Studido hører ofte historier fra unge, der mener, det er bedst at studere på den her måde. Men forskningen peger i den modsatte retning.

Øvelse:

Sørg for at komme godt fra start og vær med fra begyndelsen af skoleåret. Brug konsekvent x antal timer om ugen gennem hele skoleåret på at øve dit pensum. Dette gælder både at læse, tage noter, gengive tekst og ikke mindst lave mange øvelsesopgaver for at få materiale rigtig ind under huden. Studido kan altid hjælpe, hvis du har brug for lektiehjælp.

 

Studido – 2. teknik: Lær andre dit materiale

 

Den bedste måde at lære og forstå noget er ved at videregive og forklare andre om din viden. Studido kender til undersøgelser, der viser, at elever der underviser andre elever er bedre til at huske mere præcist. De er også bedre til anvende et materiale mere effektivt, fordi de arbejder hårdere for at forstå indholdet. Samme undersøgelser viser også, at det ikke kun har relevans at videregive info til jævnaldrende, men at det også i høj grad styrker indlæringsevnen at undervise yngre elever. Studerende, der underviser andre, scorer højere i tests end studerende, der kun studerer for egen vindings skyld, kan Studido afsløre.

Studido - børn, der hjælper hinanden

 

Hvorfor?

Denne teknik er for dig, der trænger til at blive udfordret og gerne vil blive bedre til at memomere eller gerne vil hjælpe andre og på den måde blive en dygtigere studerende. Studido anbefaler alle unge at tage imod udfordringen og hjælpe andre unge – Og på den måde også hjælpe en selv.

 

Øvelse:

Allier dig med en ven eller et familiemedlem og begynd at undervise dem i dit materiale. Hvis du ikke har nogle i nærheden, der er interesseret i at lære om dit materiale, eller hvis du hellere vil prøve kræfter med at undervise andre og dermed blive en bedre studerende, kan du tilmelde dig tutorordninger. Det kan enten være på din skole eller på online platforme, hvor du kan hjælpe og vejlede både jævnaldrende og yngre elever, der har brug for hjælp og faglig støtte. På nogle sites kan du endda optjene points, som du kan indløse til gaver og dermed belønne dig selv for at have hjulpet en anden elev med opgaver og lektiehjælp. Studido hjælper gerne unge, der vil udforske deres ”indre-underviser”.

 

Studido – 3. teknik: Gør brug af flash cards.

 

Sidste studieteknik omhandler memorering, og hvordan du nemmest husker og lærer et vigtigt emne. Flash cards er små kort med et spørgsmål på den ene side og svaret på den anden side. De er gode til at memorere et materiale på. Flash cards er designet til at fremme aktiv tilbagekaldelse. Ved at skrive spørgsmålet på den ene side af kortet og skrive svaret på den anden, tvinges man til at forsøge at huske informationen/svaret. Flere lektiehjælpere hos Studido har selv benyttet denne metode.

Selvom man ikke kan huske svaret på den anden side, er selve forsøget på at genkalde det medvirkende til at konstruere hukommelsesveje og styrke hukommelsen. Når svaret efterfølgende bliver afsløret, vil det være lettere at huske og gengive til næste gang, også selvom man ikke kunne svaret i første omgang.

Studido - vend kort

Hvorfor?

For dig, der har brug for at lære et materiale udenad til f.eks. en eksamen eller en præsentation. Studido mener, det er en af de bedste metoder til de eksaminer, hvor man ikke må bruge hjælpemidler.

 

Øvelse:

Regel nr. 1 er at lave dine egne flash cards! Flash cards du finder på nettet eller får af tilsendt af en ven, er langt fra lige så effektive som dem du selv kan lave. Når du skal i gang med at lave dine flash cards så brug begge sider af kortet, og skriv spørgsmålet/emnet på den ene side, og svaret/uddybelsen på den anden side. Tilføj gerne billeder og illustrationen relateret til emnet, da det skaber visuelle links der igen hjælper med hukommelsen.